Wednesday, March 25, 2009

Ibnu Nafis - Penemu Saluran Darah

‘Alaudin Abu al ‘ala Ali bin Abi al- Hazam al-Quraisy al-Misri. Dilahirkan di Damsyik, Syria dan meninggal dunia di Kaherah, Mesir. Mempelajari kedoktoran dengan al-Dakhwar dan Imam al-Israili. Disamping itu mengkaji ilmu lojik (Mantiq), falsafah, bahasa, ilmu bayan, hadis dan usul fiqh.

Beliau menganalisa perjalanan darah dalam tubuh dan menghuraikan ubat-ubatan serta cara memakannya. Beliau juga telah menemui sistem peredaran darah ke paru-paru 300 tahun sebelum penemuan oleh sarjana barat Harvey. Beliau mengarang buku yang menerangkan tentang peredaran darah ke paru-paru. Beliau mengakhiri penulisan kedoktorannya dengan sebuah ensaiklopedia yang hanya dapat disiapkan 80 jilid dari 300 jilid yang dicadang olehnya. Beliau juga banyak mengarang dalam bidang falsafah, sirah nabawi, ulum hadis, bahasa dan perundangan islam.

No comments: